แอปเปิ้ล บลูเบอร์รี่ อาหารที่ต่อสู้กับโรคมะเร็ง

February 7, 2020 admin 0

ไม่มีอาหารชนิดใดที่สามารถป้องกันคุณจากมะเร็งได้ด้วยตัวเอง แต่จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรับประทานอาหารที่เต็มไปด้วยผักผลไม้ธัญพืชถั่วและอาหารจากพืชอื่น ๆ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ ในการศึกษาในห้องปฏิบัติการแร่ธาตุวิตามินและไฟโตเคมิคอลหลายชนิดแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ต้านมะเร็ง   แอปเปิ้ล… แอปเปิ้ลให้เส้นใยอาหารและสารโพลีฟีนอลที่เป็นพันธมิตรกับจุลินทรีย์ในลำไส้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง การศึกษาประชากรเชิงสังเกตเชื่อมโยงแอปเปิ้ลกับความเสี่ยงที่ลดลงของรูปแบบเอสโตรเจนรีเซพเตอร์ลบ (ER-) ของมะเร็งเต้านม หลังจากทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอย่างเป็นระบบแล้ว AICR / WCRF วิเคราะห์ว่าผลไม้และสารอาหารของพวกมันมีผลต่อความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งอย่างไร หลักฐานที่จัดว่า“ น่าเชื่อถือ” หรือ“ น่าจะเป็น” หมายถึงมีงานวิจัยที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโรคมะเร็งไม่ว่าจะลดหรือเพิ่มความเสี่ยงการวิจัยจะต้องรวมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของมนุษย์ที่ตรงตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงและคำอธิบายทางชีวภาพสำหรับการค้นพบ การตัดสินที่น่าเชื่อหรือน่าจะเป็นที่แข็งแกร่งพอที่จะพิสูจน์ข้อเสนอแนะ แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่มีกากใยมีหลักฐานที่น่าจะเป็นว่าอาหารที่มีใยอาหารลดความเสี่ยงต่อการเป็น: มะเร็งลำไส้ใหญ่ อาหารที่มีผลไม้สูงและผักที่ไม่มีแป้งช่วยลดความเสี่ยงในการ: โรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจโดยรวม (เช่นหลอดอาหารและปาก, […]