เมนูอาหารพระราชทาน 2

เมนูอาหารพระราชทาน จากในหลวง ร.9

August 11, 2020 Mint 0

            เมื่อกล่าวถึงพระอัจฉริยะภาพของมหาราขไทย แน่นอนว่า สมเด็จพระภัทรมหาราช ร.9 ทรงเป็นที่ 1 ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นในเรืองการประดิษฐ์ การกีฬา นวัตกรรม เพลง ดนตรี โครงการต่าง ๆ มากมายมากกว่า 1,000 โครงการ และ  1 ในพระอัจฉริยะภาพนั่นคือ เรื่องของ เมนูอาหารพระราชทาน […]