เชอร์รี่ และ บรัสเซลส์ ผักและผลไม้ดีๆที่ต้องกิน

February 13, 2020 admin 0

เชอร์รี่ เชอร์รี่เป็นอาหารที่มีเมลาโทนินสูงที่สุดซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการป้องกันมะเร็ง มีในการศึกษาในห้องปฏิบัติการ และงานวิจัยเกี่ยวกับเชอร์รี่ ว่าเป็นแหล่งของเมลาโทนิน ซึ่งมีศักยภาพในการช่วยในเรื่องของการนอนหลับ แต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าการกินเชอร์รี่ที่อุดมไปด้วยเมลาโทนินนั้นมีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งหรือไม่ ข้อมูลอื่นๆ หลังจากการทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอย่างเป็นระบบแล้ว AICR / WCRF วิเคราะห์ว่าผลไม้และสารอาหารของพวกมันมีผลต่อความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งอย่างไร หลักฐานที่จัดว่า“ น่าเชื่อถือ” หรือ“ น่าจะเป็น” หมายถึงมีงานวิจัยที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโรคมะเร็ง – ลดลงหรือเพิ่มความเสี่ยงการวิจัยจะต้องรวมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของมนุษย์ที่ตรงตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงและคำอธิบายทางชีวภาพสำหรับการค้นพบ การตัดสินที่น่าเชื่อหรือน่าจะเป็นที่แข็งแกร่งพอที่จะพิสูจน์ข้อเสนอแนะ มีหลักฐานที่น่าจะเป็นว่าอาหารที่มีเส้นใยอาหารลดความเสี่ยงของ: มะเร็งลำไส้ใหญ่ มีหลักฐานที่น่าจะเป็นที่ว่าผักผลไม้และผักที่ไม่ใช่แป้งรวมกันลดความเสี่ยงของ: มะเร็งในระบบทางเดินหายใจ (ปาก, […]