อาหารจีน

อาหารจีน อาหารแห่งวัฒนธรรมการกิน ที่จะนิยมรับประทานผักเป็นอาหารหลัก

December 22, 2020 Sai 0

          อาหารจีน เป็นอาหารที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและการเป็นอยู่มาช้านาน ในสมัยก่อนคนจีนที่เป็นชาวบ้านคนธรรมดาจะนิยมรับประทานผักเป็นอาหารหลัก จนพวกเนื้อสัตว์จะเป็นอาหารของคนชั้นสูงในวังหรือราชสำนักเท่านั้น แต่ต่อมาโลกได้เปลี่ยนแปลงไป อาหารจีน นิยมรับประทานทั้งผักและเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักพอ ๆ กัน ส่วนอาหารประเภทข้าวแป้ง ปัจจุบันชาวจีนนิยมรับประทานทั้งผักและเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักพอ ๆ กัน ส่วนอาหารประเภทข้าวแป้งก็จะออกมาในรูปของซาลาเปา หรือหม่านโถว ( ซาลาเปาไม่มีไส้) ที่ใช้กินคู่กับเนื้อสัตว์ แทนข้าวของคนไทย             อาหารจีนประเภทเนื้อสัตว์ที่คนมีฐานะของคนจีน นิยมนำขึ้นโต๊ะ มีราคาแพง จนกลายเป็นค่านิยมของคนชาติอื่นๆว่าถ้าเข้าภัตตาคารจีน […]