อาหารเสริมจำเป็นหรือไม่

อาหารเสริม จำเป็นหรือไม่

                ในแต่ล่ะวันเรานั้นต้องทานอาหารที่ครบ 5 หมู่อยู่แล้ว ทำไมทางการแพทย์ หรือทางการโภชนาถึงมีรูปแบบ อาหารเสริม เพิ่มเข้ามา เพื่ออะไร และจำเป็นอย่างไร ซึ่งทางเราได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการทานอาหารเสริมมาดังนี้

(รูปที่1)

อาหารเสริม จำเป็นหรือไม่

ความสำคัญของอาหารเสริม

                รูปแบบของอาหารเสริมนั้นมีหน้าที่ เพื่อเพิ่มสารอาหารหรือวิตามินต่าง ๆ ที่ร่างกายจำเป็นต้องรับในทุก ๆ วัน เพราะเนื่องจากสารอาหารที่จำเป็น หรือวิตามินบางอย่างที่สำคัญต่อร่างกายนั้น มาจากการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในแต่ล่ะมื้อ โดยร่างกายจะนำสารอาหารที่ได้รับ ไปสังเคราะห์เพื่อสร้างเป็นสารอาหารและวิตามินต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วเมื่อคนอายุมากขึ้น กระบวนการสังเคราะห์ต่าง ๆ จะทำงานได้ลดลง รวมถึงพฤติกรรมการกินและการดูแลสุขภาพที่อาจส่งผลให้ร่างกายนั้น สังเคราะห์สารอาหารที่สำคัญ และวิตามินที่จำเป็นได้น้อยลง และนี้คือความสำคัญของอาหารเสริมที่ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อสุขภาพและร่างกายให้สมบูรณ์นั้นเอง

(รูปที่2)

อาหารเสริม จำเป็นหรือไม่

บุคคลที่ควรทานอาหารเสริม

                  สำหรับบุคคลที่ต้องได้รับการทานอาหารเสริมนั้น แท้จริงอยากกล่าวก่อนเลยว่า คนทั่วไปที่มีอายุเกิน 20 ปีขึ้นไปนั้นสามารถทานอาหารเสริมได้ อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า เมื่อเราอายุมากขึ้นการดูดซึมสารอาหาร และการสังเคราะห์สารอาหารให้เป็นวิตามินนั้นจะทำได้น้อยลง ดังนั้นบุคคลทั่วไปที่สนใจดูแลด้านสุขภาพร่างกายนั้น ก็สามารถเลือกประเภทของอาหารเสริมให้เหมาะกับความต้องการของตนได้ และบุคคลที่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารเสริมเลยนั้น คือบุคคลที่เป็นโรคต่าง ๆ ที่ต้องการได้รับสารอาหาร และวิตามินที่จำเป็น ซึ่งในกรณีนี้แพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำกับการทานอาหารเสริมนั้นเอง

(รูปที่3)

อาหารเสริม จำเป็นหรือไม่

https://sou-dai.com/#อาหารเพื่อสุขภาพ#ข้อมูลอาหารเสริม#อาหารเสริมคืออะไร#ใครทานอาหารเสริม#sou-dai#pobpad