เครื่องดื่มรสหวาน อีกหนึ่งปัจจัยในการก่อมะเร็ง

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นสาเหตุของการเพิ่มน้ำหนัก, น้ำหนักเกินและโรคอ้วน ไขมันในร่างกายส่วนเกินเป็นสาเหตุของมะเร็งอย่างเกือบ 20 % การงดดื่มโซดาหวานเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มที่หวานน้ำตาลอื่น ๆ ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งโดยช่วยหลีกเลี่ยงน้ำหนักตัวมากเกินความอ้วนและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหวานเพิ่มความเสี่ยงของ: น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไขมันส่วนเกินในร่างกายเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอย่างน้อย 12 ชนิดในผู้ใหญ่

รายละเอียดของการดื่มน้ำหวาน

การดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหวานมีส่วนทำให้น้ำหนักเพิ่มน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องดื่มที่มีรสหวานน้ำตาลคือของเหลวใด ๆ ที่เติมน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลอ้อยน้ำตาลหัวบีทน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูงสารให้ความหวานข้าวโพดเดกซ์โทรสฟรุคโตสกลูโคสน้ำผึ้งน้ำเชื่อมมอลต์หรือน้ำตาลอื่น ๆ

  • ตัวอย่างของเครื่องดื่มที่มีรสหวานน้ำตาล ได้แก่ โซดาปกติเครื่องดื่มกีฬาเครื่องดื่มบำรุงกำลังน้ำมะนาวโทนิคน้ำผลไม้และเครื่องดื่มที่ใช้กาแฟและชาซึ่งมีรสหวานด้วยน้ำตาลบางชนิด

เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหวานเป็นแหล่งแคลอรี่ที่เข้มข้นซึ่งทำให้ง่ายต่อการบริโภคมากกว่าที่คุณต้องการ หลักฐานที่แข็งแกร่งจากการทดลองควบคุมระยะสั้นและการศึกษาเชิงสังเกตระยะยาวแสดงให้เห็นว่าการบริโภคบ่อย ๆ ช่วยเพิ่มน้ำหนัก การศึกษาของมนุษย์สนับสนุนการ จำกัด เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหวานเป็นวิธีการลดการบริโภคแคลอรี่ จำกัด การเพิ่มน้ำหนักในระยะยาวและส่งเสริมการลดน้ำหนักในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน

ไม่มีหลักฐานที่แข็งแกร่งในมนุษย์จะชี้ให้เห็นว่าเครื่องดื่มที่มีรสหวานเทียมที่มีเนื้อหาพลังงานน้อยที่สุดเช่นโซดาอาหารคือเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง

 * หลังจากการทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอย่างเป็นระบบแล้ว มีผลการวิเคราะห์ว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหวานมีผลต่อความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งอย่างไร

  • หลักฐานที่จัดว่า“ น่าเชื่อถือ” นั้นแข็งแกร่งที่สุดและหมายความว่างานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นการลดหรือเพิ่มความเสี่ยงซึ่งถือว่าไม่น่าจะเปลี่ยนไปจากการศึกษาเพิ่มเติมการวิจัยจะต้องรวมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของมนุษย์ที่ตรงตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงและคำอธิบายทางชีวภาพสำหรับการค้นพบ
  • หลักฐานที่จัดอยู่ในประเภท“ น่าจะเป็น” หมายถึงมีงานวิจัยที่แข็งแกร่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโรคมะเร็งการวิจัยจะต้องรวมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของมนุษย์ที่ตรงตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงและคำอธิบายทางชีวภาพสำหรับการค้นพบ
  • การตัดสินที่“ น่าเชื่อถือ” และ“ น่าจะเป็นไปได้” นั้นแข็งแกร่งพอที่จะพิสูจน์ข้อเสนอแนะได้
  • หลักฐานที่จัดอยู่ใน“ การชี้นำที่ จำกัด ” หมายถึงผลลัพธ์มักจะมีความสอดคล้องกันในข้อสรุปโดยรวม แต่ก็ไม่ค่อยแข็งแกร่งพอที่จะพิสูจน์ความถูกต้องของคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง