แอปเปิ้ล บลูเบอร์รี่ อาหารที่ต่อสู้กับโรคมะเร็ง

ไม่มีอาหารชนิดใดที่สามารถป้องกันคุณจากมะเร็งได้ด้วยตัวเอง

แต่จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรับประทานอาหารที่เต็มไปด้วยผักผลไม้ธัญพืชถั่วและอาหารจากพืชอื่น ๆ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ ในการศึกษาในห้องปฏิบัติการแร่ธาตุวิตามินและไฟโตเคมิคอลหลายชนิดแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ต้านมะเร็ง

 

แอปเปิ้ล…

แอปเปิ้ลให้เส้นใยอาหารและสารโพลีฟีนอลที่เป็นพันธมิตรกับจุลินทรีย์ในลำไส้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง การศึกษาประชากรเชิงสังเกตเชื่อมโยงแอปเปิ้ลกับความเสี่ยงที่ลดลงของรูปแบบเอสโตรเจนรีเซพเตอร์ลบ (ER-) ของมะเร็งเต้านม

หลังจากทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอย่างเป็นระบบแล้ว AICR / WCRF วิเคราะห์ว่าผลไม้และสารอาหารของพวกมันมีผลต่อความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งอย่างไร

 • หลักฐานที่จัดว่า“ น่าเชื่อถือ” หรือ“ น่าจะเป็น” หมายถึงมีงานวิจัยที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโรคมะเร็งไม่ว่าจะลดหรือเพิ่มความเสี่ยงการวิจัยจะต้องรวมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของมนุษย์ที่ตรงตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงและคำอธิบายทางชีวภาพสำหรับการค้นพบ
 • การตัดสินที่น่าเชื่อหรือน่าจะเป็นที่แข็งแกร่งพอที่จะพิสูจน์ข้อเสนอแนะ
 • แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่มีกากใยมีหลักฐานที่น่าจะเป็นว่าอาหารที่มีใยอาหารลดความเสี่ยงต่อการเป็น:
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่
 • อาหารที่มีผลไม้สูงและผักที่ไม่มีแป้งช่วยลดความเสี่ยงในการ:
  • โรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจโดยรวม (เช่นหลอดอาหารและปาก, คอหอยและกล่องเสียง)
 • หลักฐานที่จัดอยู่ใน“ การชี้นำที่ จำกัด ” หมายถึงผลลัพธ์มักจะสอดคล้องกันในข้อสรุปโดยรวม แต่ก็ไม่ค่อยแข็งแกร่งพอที่จะพิสูจน์ความถูกต้องของคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง
 • หลักฐาน จำกัด ชี้ให้เห็นว่าผลไม้อาจลดความเสี่ยงของ:
  • มะเร็งปอด (ในคนที่สูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่) และมะเร็งหลอดอาหารเซลล์สความัส

 

บลูเบอร์รี่

บลูเบอร์รี่มีสารไฟโตเคมิคอลและสารอาหารมากมายที่แสดงฤทธิ์ต้านมะเร็งในการศึกษาในห้องปฏิบัติการ การศึกษาหลายชิ้นพบว่าการรับประทานบลูเบอร์รี่ช่วยเพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเลือดรวมถึงแสดงศักยภาพในการป้องกันความเสียหายของ DNA การศึกษามี จำกัด และผลลัพธ์แตกต่างกันดังนั้นจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทของบลูเบอร์รี่ในพื้นที่เหล่านี้

หลังจากทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอย่างเป็นระบบแล้ว AICR / WCRF วิเคราะห์ว่าผลไม้และสารอาหารของพวกมันมีผลต่อความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งอย่างไร

 • หลักฐานที่จัดว่า“ น่าเชื่อถือ” หรือ“ น่าจะเป็น” หมายถึงมีงานวิจัยที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโรคมะเร็งไม่ว่าจะลดหรือเพิ่มความเสี่ยงการวิจัยจะต้องรวมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของมนุษย์ที่ตรงตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงและคำอธิบายทางชีวภาพสำหรับการค้นพบ
  • การตัดสินที่น่าเชื่อหรือน่าจะเป็นที่แข็งแกร่งพอที่จะพิสูจน์ข้อเสนอแนะ
 • มีหลักฐานที่น่าจะเป็นว่าอาหารที่มีใยอาหารลดความเสี่ยงต่อการเป็น:
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่
 • มีหลักฐานที่น่าจะเป็นที่ว่าผักผลไม้และผักที่ไม่ใช่แป้งรวมกันลดความเสี่ยงของ:
  • มะเร็งในระบบทางเดินหายใจ (ปาก, คอหอย, ช่องจมูก, หลอดอาหาร, ปอด, กระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่)
 • หลักฐานที่จัดอยู่ใน“ การชี้นำที่ จำกัด ” หมายถึงผลลัพธ์มักจะมีความสอดคล้องกันในข้อสรุปโดยรวม แต่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงพอที่จะพิสูจน์ความถูกต้องของคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง
 • หลักฐาน จำกัด ชี้ให้เห็นว่าอาหารที่มีวิตามินซีอาจลดความเสี่ยงของ:
  • มะเร็งปอด (ในคนที่สูบบุหรี่) และมะเร็งหลอดอาหารเซลล์ squamous
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่